Nyheder fra Nyreforeningens lokale kredse

Nyreforeningens lotteri 2021

Fakta om Nyreforeningen

Om Nyreforeningen

Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Organisationen blev stiftet i 1975 og har i dag ca. 5.550 medlemmer fordelt på 16 lokale kredse.

Vores arbejde består i at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Gennem vores egen forskningsfond støtter vi desuden den danske forskning på nyreområdet.

Lokale kredse:

JYLLAND OG FYN
Nordjylland
Vestjylland
Sønderjylland
Midtjylland
Østjylland
Sydøstjylland
Vestjylland
Fyn

SJÆLLAND m.fl.
København/Frederiksberg
Københavns omegn
Nordsjælland
Roskilde
Vestsjælland
Storstrømmen
Bornholm
Færøerne

Klik på kredsen og læs mere.

Nyreforeningens adresse

Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 52 42 52
mail@nyre.dk